Gå till innehållet

Idag

Inspektören kontaktar kommunerna via e-post. Hen ber kommunens byggnadstillsyn om handräckning för att kartlägga om lösningen i fråga har använts i fastigheterna i området. Utredningsarbetet tar lång tid och uppgifterna som fås är bristfälliga. I värsta fall hinner risken realiseras. Till exempel orsakar en farlig konstruktion att en byggnad som används rasar eller så orsakar en byggprodukt hälsorisker för byggnadens användare.

I framtiden

I och med förnyelsen av byggnadsbeståndet får man information på riksnivå om användningen och utbredningen av en lösning som visat sig vara problematisk direkt från det nya datasystemet. Objektens ägare samt byggnadstillsynen och räddningsmyndigheterna i området får information snabbt och kan vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador. Informationen ger också ägaren, köparen eller finansiären en bättre uppfattning om byggnadens kvalitet och värde.

Andra exempel