Siirry sisältöön

Näin tänään

Tarkastaja ottaa yhteyttä kuntiin sähköpostitse. Hän pyytää virka-apuna kunnan rakennusvalvontaa kartoittamaan alueensa kiinteistöistä, onko kyseistä ratkaisua käytetty. Selvitystyö kestää kauan ja saadut tiedot ovat puutteellisia. Pahimmassa tapauksessa riski ehtii realisoitua ja esimerkiksi vaarallinen rakenne aiheuttaa käytössä olevan rakennuksen sortumisen, tai rakennustuote aiheuttaa terveyshaittoja rakennusten käyttäjille.

Näin tulevaisuudessa

Rakennuskannan uudistumisen myötä tiedot ongelmalliseksi osoittautuneen ratkaisun käytöstä ja yleisyydestä saadaan suoraan uudesta tietojärjestelmästä valtakunnallisesti. Kohteiden omistajille, alueen rakennusvalvontaan sekä pelastusviranomaisille saadaan nopeasti tietoa ja voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi. Tieto tarjoaa myös omistajalle, ostajalle tai rahoittajalle paremman käsityksen rakennuksen laadusta ja arvosta.

Muut esimerkit