Gå till innehållet
Nostokurkia Helsingissä.

Interoperabla system underlättar informationshanteringen

Uppgifterna om områdesanvändningen och byggandet samlas från och med början av 2024 till det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön. Ändringen underlättar och förtydligar informationshanteringen: uppgifterna skickas i avtalat format till ett gemensamt system där de är tidsenligt och säkert tillgängliga för alla som behöver dem.

Uppgifterna skickas från kommunernas och landskapens system till det riksomfattande systemet i det gemensamt avtalade datamodellformat i första hand via ett gränssnitt. Kommuner som inte har möjlighet att utnyttja gränssnittet kan skicka uppgifterna via ett gränssnitt för uppladdning.

Tillverkarna av systemen och programmen som kommunerna använder ansvarar för att deras program stöder produktionen av bygglov eller planer i datamodellformatet som systemet kräver.

Beskrivningarna av gränssnitten som påverkar kommunregistren skickas ut för kommentarer när de blir klara. Funktionaliteten och funktionerna hos datasystemet för den byggda miljön kommer att testas tillsammans med systemleverantörerna och kommunerna. Under länkarna nedan hittar du mer information om datasystemets krav, gränssnitt och datamodeller.