Gå till innehållet

Byggnadsplanerna och tillståndsuppgifterna produceras i fortsättningen i ett nationellt enhetligt format

Ibruktagandet av det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) i början av 2024 påverkar formatet och delningen av uppgifterna som produceras i samband med byggandets tillståndsprocesser.

I fortsättningen kommer uppgifter att skickas förutom till kommunernas egna system även till det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön. Att uppgifterna från byggandets tillståndsprocesser skickas till datasystemet för den byggda miljön medför inga stora förändringar till tillståndsprocessen.

Uppgifterna som lämnas till datasystemet ska vara i nationellt enhetligt format. I fortsättningen kommer mängden information att öka en aning och även datainnehållet att förändras delvis.

På den här sidan hittar du samlad information om hur ibruktagandet av det riksomfattande datasystemet påverkar byggandets tillståndsprocesser i kommunerna.

Inga stora förändringar i processerna

Ansvarsfördelningen inom byggandets tillståndsprocesser förblir oförändrade, men verksamhetssätten förändras något. I Finland pågår en övergång till ett förfarande där byggnadsplaner i fortsättningen i första hand produceras som datamodeller av byggnaden (IFC). Bygglov kan dock fortfarande behandlas i form av traditionella 2D-planritningar.

Informationen överförs i ett interoperabelt format

Planerna och tillståndsuppgifterna skickas till datasystemet för den byggda miljön i interoperabelt format. Uppgifterna sparas via gränssnittet mellan kommunsystemet och datasystemet för den byggda miljön. Kommunens skyldighet att lämna byggnadsuppgifter till datasystemet för den byggda miljön gäller endast tillståndspliktiga projekt, men i fortsättningen kommer befintliga byggnadsuppgifter att underhållas med hjälp av datasystemet för den byggda miljön. Uppdateringen av gamla uppgifter kan påverka till exempel fastighetsbeskattningen.

Bekanta dig också med