Siirry sisältöön

Rakennussuunnitelmat ja lupatiedot tuotetaan jatkossa kansallisesti yhtenäisessä muodossa

Valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) käyttöönotto vuoden 2024 alussa vaikuttaa rakentamisen luvituksessa tuotetun tiedon muotoon ja jakamiseen.

Jatkossa tietoa toimitetaan kuntien omien järjestelmien lisäksi valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Rakentamislupatietojen toimittaminen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ei tuo luvituksen prosesseihin suuria muutoksia.

Tietojärjestelmään toimitettavan tiedon on oltava kansallisesti yhtenäisessä muodossa. Jatkossa tiedon määrä kasvaa hieman ja myös toimitettava tietosisältö osin muuttuu.

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa siitä, miten valtakunnallisen tietojärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa rakentamisen luvitukseen kunnissa.

Prosesseihin ei suuria muutoksia

Rakennusluvituksen vastuut pysyvät ennallaan, mutta toimintatavat muuttuvat hieman. Olemme Suomessa siirtymässä tapaan, jossa rakennussuunnitelmia tuotetaan jatkossa ensisijaisesti rakennuksen tietomalleina (IFC). Rakennuslupia voidaan kuitenkin edelleen käsitellä myös perinteisinä 2D-suunnitelmapiirustuksina.

Tieto toimitetaan yhteentoimivassa muodossa

Suunnitelmat ja lupatiedot toimitetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään yhteentoimivassa muodossa. Tiedot tallennetaan kuntajärjestelmän ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmän välisen rajapinnan kautta. Kunnalla on velvollisuus toimittaa rakennustietoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmään vain luvanvaraisista hankkeista, mutta jatkossa olemassa olevien rakennustietojen ylläpito tapahtuu rakennetun ympäristön tietojärjestelmän avulla. Vanhojen tietojen päivittämisellä voi olla vaikutusta esimerkiksi kiinteistöverotukseen.

Tutustu myös