Gå till innehållet

Det nya datasystemet och gemensamma verksamhetssätt effektiviserar arbetet på lång sikt

Det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) tas i bruk 2024. Detta förenhetligar och förtydligar hanteringen av uppgifter om områdesanvändningen och byggandet.

I kommunen produceras uppgifterna i fortsättningen i ett interoperabelt format och skickas till det riksomfattande datasystemet.

På den här sidan hittar du samlad information om hur ibruktagandet av det riksomfattande datasystemet och de gemensamma verksamhetssätten påverkar kommunen och dess anställda.

Förändringen medför många fördelar

De nya lagarna ålägger kommunerna skyldigheter

Smidig förändring med hjälp av övergångsperioder

Kommunen ska skicka uppgifter om byggandet till det riksomfattande systemet senast från och med 1.1.2028.

Uppgifter om områdesanvändningen ska skickas till systemet senast från och med 1.1.2029.

Det är viktigt att stödja kommunernas experter i förändringen

Ställ frågor eller ordna ett kommunmöte

Undrar du hur din kommun kan förbereda sig för förändringen? Vill du veta mer? Ryhtis team för förändringgsstöd ordnar skräddarsydda kommunmöten. Kontakta oss och boka en tid som passar dig.

Läs mer om det kostnadsfria omställningsstödet

Se hur systemet fungerar

Salli evästeet katsoaksesi videon. Cookie inställningar

Informera om Ryhti i din kommun

Ladda ner en Powerpoint-presentation som du kan använda för att presentera förändringen för andra representanter i din kommun.

Ta kontakt

Henrik Saari

projektledare, kommunikation och samarbete med intressenterna

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 2257