Siirry sisältöön

Toistuvuus (kardinaliteetti)

Kardinaliteetti eli tiedon toistuvuus on esitetty seuraavasti taulukoissa. Taulukoiden sarakkeissa käytetään toistuvuudesta lyhennettä toist.

0..1                      Ei pakollinen, maks. 1

1                          Pakollinen, maks. 1

0..*                      Ei pakollinen, voi olla useita

1..*                      Pakollinen, voi olla useita

Rakentamislupa-asia – Building permit issue

NimiNameTyyppiToist.Vaatimukset
vireilletuloAikadateOfInitiationDate1Ei voi olla tulevaisuudessa.
elinkaaritilaAbstraktiAsianElinkaaritila 1Elinkaarentila tulee olla arvoltaan ’04’ ”Päätös annettu”
kuntanumeromunicipalityNumberCharacterString 1Pitää olla voimassa olevan kuntakoodiston mukainen
RakentamislupahakemusBuildingPermitApplicationRakentamislupahakemus1..* 
PäätösDecisionRakentamisLupapäätös1 
JatkoaikapäätösExtensionDecisionJatkoaikapäätös0..*
MuutoslupaChangePermitMuutoslupa0..*
RakennuspaikkaBuildingSiteRakennuspaikka1
RakentamistoimenpideConstructionActionRakennuskohteenToimenpide1..*
LiiteasiakirjaAttachmentRakennusvalvonnan liiteasiakirja0..*
RakentamishankeConstruction projectRakentamishanke0..*
Päivityksen lajiUpdate typePäivitystapahtuman laji 0..1Sallittu ja pakollinen vain päivitystapahtumassa.
Päivityksen kuvausUpdate descriptionLanguageString 0..1Sallittu vain, jos Päivityksen laji annettu
PysyväLupaTunnusPermanentPermitIdentifierCharacterString 1Ryhdin pysyvä lupatunnus. Haetaan rajapinnasta HaePysyväLupatunnus. Muototarkistus: 10 merkkiä, alkaa merkillä 3.

Rakentamislupahakemus – Building Permit Application

NimiNameTyyppiToist.Vaatimukset
Elinkaaritila LupahakemuksenElinkaaritila 1elinkaarila = ’2 – Jätetty’ laatu/vaat-lupahakemus-peruttu 
hakemuksenSisältöapplicationContentCharacterString1Määrittelyn täsmennyksessä lisätty
VastaanottoAika TM_Instant1 
haettuPoikkeaminenMääräyksestäPoikkeaminen0..*laatu/vaat-haetut-poikkeamiset
LupatyyppiPermitApplicationTypeRakentamisluvanLaji 1

Rakentamislupapäätös – Decision

NimiNameTyyppiToist.Vaatimukset
myönnettyPoikkeaminenacceptedDeviationMääräyksestäPoikkeaminen0..*laatu/vaat-myonnetyt-poikkeamiset 
lupamääräyspermitRegulationLupamääräys0..* 
elinkaaritilalifeCycleStatePäätöksenElinkaaritila 1 
päätöspäivämäärädecisionDateDate1Ei voi olla tulevaisuudessa.
antopäivämäärädateOfDecisionDate1 
lainvoimaisuuspäivämäärädateOfValidityOfDecisionDate1 
päätösasiakirjadecisionDocumentLiiteasiakirja1 
päätöspykälädecisionArticleLanguageString0..1 
julkaisemispäivämäärädateOfPublicationDate0..1 
päätöstekstidecisionTextLanguageString1 
ohjaavaSäädösguidingStatuteSäädösviite0..* 
liittyväLuparelatedPermitCharacterString0..*Vastaava PLT pitää löytyä Ryhdistä
PäättäjänLajiDescionMakerTypePäätöksentekijä1 
päättäjänEtunimiDescionMakerFirstNameCharacterString0..1 
päättäjänNimiDescionMakerNameLanguageString1Päättäjän sukunimi (henkilö) tai monijäsenisen päätöksentekoelimen nimi (lautakunta)
LupatyyppiTypeOfPermitApplicationRakentamisluvanLaji 1 
RakennustyötAloitettavaViimeistäänConstructionToBeStartedByDate1 
RakennustyötValmistuttavaViimeistäänConstructionToBeCompletedByDate 1 
RakennustyötAloitettavaJatkoaAstiConstructionToBeStartedByExtensionDate 0..1 
RakennustyötValmistuttavaJatkoaAstiConstructionToBeCompletedByExtensionDate 0..1 
HankkeeseenRyhtyväEngagingPartyhankkeeseenRyhtyvä1..* 

Rakennuspaikka – Building site

NameNameTyyppiToist.Vaatimukset
niminameLanguageString 0 
kuvausdescriptionLanguageString 0 
geometriageometryGeometry0..1Pakollisuus merkitty periytyvän kohteen kohdalla.
PintaAlaAreaInteger0..1 
HulevedenKäsittelytapaTypeOfStormWaterTreatmentHulevedenKäsittelynLaji 1
RakennuspaikanOsoiteBuildingSiteAddress_ ?Osoite1..*
RakentamistaOhjaavaKaavaSpatialPlan ?Kaava0..1 
KaavatilanneStatusOfPlan ?Kaavatilanne 0..1Pakollinen, jos kohde on Rakennus. Ei sallitut arvot 02 Rakennuskaava ja 04 Yleiskaava.
Hallintaperustetenure ?Rakennuspaikan hallintaperuste 1 

Rakentamistoimenpide – ConstructionAction

NimiNameTyyppiToist.Vaatimukset
ToimenpiteenLajiTypeOfConstructionActionRakentamistoimenpide 1Ainoana rakentamistoimenpiteenä ei voi olla 05 – purkaminen, 06 – rakennuksen osittainen purkaminen tai 08 – maisemaa muuttava toimenpide. 09 Rakennuksen tai rakennelman päivitys ei ole tässä käyttötapauksessa mahdollinen.
SuunniteltuMuutosChangeInBuildingObjectRakennuskohteenMuutos0..1Pakollinen jos toimenpiteen laji on 02 laajennus ja kohteena on rakennus. Sallittu myös toimenpiteen lajin ollessa 04 muu muutostyö ja 06 rakennuksen osittainen purkaminen. Ei sallittu muissa toimenpiteissä.
KuvausDescriptionOfActionLanguageString1
MuutosalaAreaUndergoingChangesInteger0..1Sallittu vain, jos toimenpiteenlaji on 02 laajentaminen, 03 uudelleen rakentamiseen verrattava muutostyö, 04 Muu muutostyö tai 06 Rakennuksen osittainen purkaminen
PurkamisenSyyReasonForDemolitionKäytössäolo0..1Sallittu ja pakollinen, jos toimenpide = ’05 – Purkaminen’. Sallitut arvot: ’06 – Purettu uudisrakentamisen vuoksi’, ’07 – Purettu muusta syystä’.
PerusparannusRenovationBoolean1Sallittu vain, jos toimenpiteenlaji on 02 laajentaminen, 03 uudelleen rakentamiseen verrattava muutostyö, 04 Muu muutostyö
KorjausasteRenovationRateInteger0..1Jos perusparannus = true, korjausaste on pakollinen.
RakennusBuildingRakennus0..1Joku näistä pitää olla: Rakennus, Rakennelma, ErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlue
ValmisRakennusfinishedBuildingRakennus0..1Pakollinen ja sallittu vain, jos Rakentamistoimenpide.Käyttöönottopäivämäärä tai Rakentamistoimenpide.Valmistumispäivämäärä annettu ja toimenpide <> (05 – Purkaminen) ja toimenpiteen kohteena Rakennus
RakennelmaStructureRakennelma0..1Joku näistä pitää olla: Rakennus, Rakennelma, ErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlue
valmisRakennelmafinishedStructureRakennelma0..1Pakollinen ja sallittu vain, jos Rakentamistoimenpide.Käyttöönottopäivämäärä tai Rakentamistoimenpide.Valmistumispäivämäärä annettu ja toimenpide <> (05 – Purkaminen) ja toimenpiteen kohteena Rakennelma
ErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlueAreaToBeBuiltForSpecificActivitiesErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlue0..1Joku näistä pitää olla: Rakennus, Rakennelma, ErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlue.
valmisErityistäToimintaaVartenRakennettavaAluefinishedAreaToBeBuiltForSpecificActivitiesErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlue0..1Pakollinen ja sallittu vain, jos Rakentamistoimenpide.Käyttöönottopäivämäärä tai Rakentamistoimenpide.Valmistumispäivämäärä annettu ja toimenpide <> (05 – Purkaminen) ja toimenpiteen kohteena ErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlue
Rakentamistöiden aloituspäivämääräStart date of construction worksDate0..1Jos UusiRakentamislupa-asia, niin tulee olla tyhjä.
ValmistumispäivämääräCompletion dateDate0..1Jos UusiRakentamislupa-asia, niin tulee olla tyhjä.
KäyttöönottopäivämääräCommissioning dateDate 0..1Ei sallittu, jos toimenpide = 05 – Purkaminen; Jos UusiRakentamislupa-asia, niin tulee olla tyhjä
HyväksyttyKäyttöönKokonaisuudessaanFully approved for useBoolean0..1Pakollinen ja sallittu vain, jos Käyttöönottopäivämäärä annettu.
ToimenpiteenTilaStatusOfConstructionActionRakennuskohteen toimenpiteen tila 1Jos UusiRakentamislupa-asia, niin tulee olla ’1 – Suunniteltu’.
LiiketaloudellinenRakentaminenBusinessContruction (?)Boolean0..1Pakollinen, jos rakennuskohde on Rakennus. Arvo true = liiketaloudellinen rakentaminen ja false = muu rakentaminen
MuutostyönTarkenneChangeTypeMuutostyön laji 0..1Pakollinen, jos Rakentamistoimenpide on 04 Muu muutostyö ja rakennuskohde on Rakennus.
DVV LupatunnnusDvvPermitIdentifierCharacterString 0..1Pakollinen ja sallittu vain, jos toimenpiteeseen liittyy rakennus ja toimenpiteen lajina on ’01’,’02’,’03’,’04’ tai ’06’
RaukeamispäivämääräExpiryDateDate0..1Jos UusiRakentamislupa-asia, niin tulee olla tyhjä
käyttönottoSiirrettyVTJcommissioningTransferredToDVVTM_Instant0..1Ryhdin sisäinen tieto siitä, milloin käyttöönottopäivä on siirretty onnistuneesta DVV:lle. Ei näkyvissä ja ylläpidettävissä rajapinnassa.

Rakentamishanke – Construction project

NimiNameTyyppiToist.
HankkeenKuvausDescription of construction projectLanguageString0..1
AloittamispäivämääräStart dateDate0..1
PäättymispäivämääräEnd dateDate0..1
SuunnittelijaPlannerSuunnittelija0..*
TyönjohtajaForemanTyönjohtaja0..*
KatselmusInspectionKatselmus0..*

Suunnittelija – Planner

NimiNameTyyppiToist.Vaatimukset
SuunnittelijaToimijaPlannerOperatorToimija1
SuunnittelijanRooliPlannerRoleSuunnittelijan rooli 1
SuunnittelijanPätevyysPlannerCompetenceVaativuus- ja pätevyysluokat 1
VastuunAlkamisPvmResponsibilityStartDateDate1
VastuunPäättymisPvmResponsibilityEndDateDate0..1
RakennusViiteBuildingReferenceDatatype [?)0..*Rakennus (PRT). Lisäksi optiona rakennukseen liittyen osien uuid:it listana. Tunnisteet tulee löytyä sanomasta toimenpiteeltä.
RakennelmaViiteStructureReferenceDatatype [?)0..*Rakennelma (PRKT). Lisäksi optiona rakennelmaan liittyen osien uuid:it listana. Tunnisteet tulee löytyä sanomasta toimenpiteeltä.
ErityinenAlueViiteSpecificAreaReferenceDatatype [guid)0..*Erityistä toimintaa varten rakennettava alue (uuid). Tunnisteet tulee löytyä sanomasta toimenpiteeltä.

Työnjohtaja – Foreman

NimiNameTyyppiToist.Vaatimukset
TyönjohtajaToimijaForemanOperatorToimija1
TyönjohtajanRooliForemanRoleTyönjohtajan rooli 1
TyönjohtajanPätevyysForemanCompetenceVaativuus- ja pätevyysluokat 1
VastuunAlkamisPvmResponsibilityStartDateDate1
VastuunPäättymisPvmResponsibilityEndDateDate0..1
RakennusViiteBuildingReferenceDatatype [?)0..*Rakennus (PRT). Lisäksi optiona rakennukseen liittyen osien uuid:it listana. Tunnisteet tulee löytyä sanomasta toimenpiteeltä.
RakennelmaViiteStructureReferenceDatatype [?)0..*Rakennelma (PRKT). Lisäksi optiona rakennelmaan liittyen osien uuid:it listana. Tunnisteet tulee löytyä sanomasta toimenpiteeltä.
ErityinenAlueViiteSpecificAreaReferenceDatatype [guid)0..*Erityistä toimintaa varten rakennettava alue (uuid). Tunnisteet tulee löytyä sanomasta toimenpiteeltä.

Hankkeeseen ryhtyvä – Engaging Party

NimiNameTyyppiToist.Vaatimukset
HenkilötunnusSocialSecurityNumberCharacterString0..1Joku pitää näistä pitää olla (henkilötunnus, yritysJaYhteisötunnus, muuTunnus).
YritysJaYhteisötunnusBusinessIDCharacterString0..1Validointi: joku pitää näistä pitää olla (henkilötunnus, yritysJaYhteisötunnus, muuTunnus).
MuuTunnusOtherIDCharacterString0..1Validointi: joku pitää näistä pitää olla (henkilötunnus, yritysJaYhteisötunnus, muuTunnus).
OnHenkilöIsPersonBoolean1True = Luonnollinen henkilö, False = Juridinen henkilö
ToimijanEtunimiOperatorFirstNameCharacterString0..1Pakollinen, jos onHenkilö = ’true’
ToimijanSukuTaiYritysNimiOperatorFamilyOrCompanyNameLanguageString1Toimijan sukunimi tai yrityksen nimi
TurvakieltoNonDisclosureForSafetyBoolean0..1Pakollinen, jos onHenkilö = ’true’; HUOM! True = henkilöllä on turvakielto, False = henkilöllä ei ole turvakieltoa.
SuoramarkkinointikieltoNonDisclosureForMarketingBoolean0..1True = henkilöllä on suoramarkkinointikielto, False = henkilöllä ei ole suoramarkkinointikieltoa. 
HankkeeseenRyhtyvänYhteysApplicantContactOperatorToimija0..1
KielikoodiLanguageCodeIETF kielikoodit 0..1
KansalaisuuskoodiNatinalityCodeValtiot ja maat 0

Rakennuskohteen Muutos

 

NimiNameTyyppiToist.Vaatimukset
TilavuudenMuutosVolumeChangeInteger0..1Pitää olla nolla tai positiivinen, jos toimenpiteenLaji on 02, tai 04. Saa olla negatiivinen, jos toimenpiteenLaji on 06 (osittainen purkaminen)
KerrosalanMuutosGrossFloorAreaChangeInteger0..1Pitää olla nolla tai positiivinen, jos toimenpiteenLaji on 02, tai 04. Saa olla negatiivinen, jos toimenpiteenLaji on 06 (osittainen purkaminen)
RakennusoikeudellisenKerrosalanMuutosPermittedBuildingAreaChangeInteger0..1Pitää olla nolla tai positiivinen, jos toimenpiteenLaji on 02, tai 04. Saa olla negatiivinen, jos toimenpiteenLaji on 06 (osittainen purkaminen)
KokonaisalanMuutosTotalAreaChangeInteger0..1Pitää olla nolla tai positiivinen, jos toimenpiteenLaji on 02, tai 04. Saa olla negatiivinen, jos toimenpiteenLaji on 06 (osittainen purkaminen)
HuoneistoalanMuutosFloorAreaChangeInteger0..1Pitää olla nolla tai positiivinen, jos toimenpiteenLaji on 02, tai 04. Saa olla negatiivinen, jos toimenpiteenLaji on 06 (osittainen purkaminen)
KellarialanMuutosBasementAreaChangeInteger0..1Pitää olla nolla tai positiivinen, jos toimenpiteenLaji on 02, tai 04. Saa olla negatiivinen, jos toimenpiteenLaji on 06 (osittainen purkaminen)
KerrosluvunMuutosNumberOfStoreysChangeInteger0..1

Rakennus

NimiNameTyyppiToist.Vaatimukset
niminameLanguageString  
kuvausdescriptionLanguageString  
+liittyväKohdeRakennetunYmpäristönKohde1HUOM! RakennetunYmpäristönKohde.geometria ei sallittu Rakennuksella, vaan tulee antaa RakennuskohteenSijaintitiedot
PysyväRakennusTunnusPermanentBuildingIdentifierCharacterString1Haettu ennen päätöksen lähettämistä.
VäliaikainenTunnusTemporaryIdentifierCharacterString0..1
TilapäinenTemporaryBoolean1
PurkamisenMääräaikaDemolitionDeadlineDate 0..1Jos tilapäinen on true, niin arvo annettava
KerroslukuNumberOfStoreysInteger1
RakennuksenOsa[PT1] [JB2] BuildingSectionRakennuksenOsa1..*Rakennuslupa-asian hankerakennuksella (building) pitää olla 1 osa, jonka ositteluperuste = 2 (Rakentamishistoriaan perustuva osittelu), Muita osia voi olla useita. Muiden osittelujen yhteenlaskettu kerrosala tulee täsmätä Rakentamishistoriaan perustuvan osittelun kerrosalaan. Lisäksi: Valmiilla rakennuksella ilman lupaa (building) tai valmisRakennuksella (finishedBuilding) pitää olla vähintään 1 osa, jonka ositteluperustu = 2 (Rakentamishistoriaan perustuva osittelu), Muiden osittelujen yhteenlaskettu kerrosala tulee täsmätä Rakentamishistoriaan perustuvan osittelun yhteenlaskettuu kerrosalaan.
PääasiallinenKäyttötarkoitusMainPurposeRakennusluokitus 2018 1
TiedonLajiBuildingObjectTypeRakennuskohteenTiedonLaji 1elinkaari/vaat-suunniteltu-rakennuskohde  elinkaari/vaat-toteutunut-rakennuskohde  Jos kyseessä Rakennus, niin tiedonLaji = ’1’, jos kyseessä valmisRakennus tai valmis rakennus ilman lupaa, niin tiedonLaji = ’2’
RakennuskohteenSijaintitiedotLocationRakennuskohteenSijaintitiedot1Ryhti järjestelmän yleisen geometrian mukainen tieto sallittu 
SijaintikiinteistöPropertyPublic abstract Interface  KiinteistöTaiMääräala1..*MML:n rajapinnasta tarkistetaan: kiinteistötunnuksen voimassaolo ja sijaintikunnan täsmääminen RakennuskohteenSijaintitiedot.kuntanumero. Tietojen validoinnissa tunnuksen muodon validointia ei tehdä; se tarkistetaan kiinteistötietojen kyselypalvelusta ja tulos palautetaan vastauksessa. määrittely HUOM!: Kyseessä on luvan voimassa oleva sijaintikiinteistö. TODO: otetaanko kokonaan pois rajapinnasta ja Ryhti luo tämän sijainnin perusteella?
MyöntöAjanSijaintikiinteistöDecisionPropertyPublic abstract Interface KiinteistöTaiMääräala1..*Kyseessä on luvan myöntämisen aikainen sijaintikiinteistö. Tämän voimassaoloa ei validoida, sillä kiinteistöjaotus on saattanut muuttua luvan myöntämisen jälkeen. 
RakennuskohteenOmistajaBuildingObjectOwnerRakennuskohteenOmistaja1..*
KohteenOsoiteAddressOsoite1..*
lisätäänVerottajalleaddToTaxBoolean0..1Sallittu vain Rakennuskohteen lisäyksessä/päivityksessä.

RakennuksenOsa

Pakollisuus käyttötapauksessa

NimiNameTyyppiToistuvusVaatimukset
ElinkaarenVaiheLifeCycleStateRakennuksenElinkaarenVaihe 1Jos toimenpiteenlaji on 01 tai 02, niin elinkaarenVaihe on 01 (suunnitteilla). Jos toimenpiteenlaji on 03, 04, 06, 07, niin elinkaarenVaihe on oltava 03 tai 04. Jos toimenpiteenlaji on 05, niin elinkaarenVaihe voi olla mikä vain.
ValmistumispäivämääräCompletionDateDate0..1Arvo oltava tyhjä.
SuojelutapaProtectionMethodSuojelutapa 0..1
KulttuurihistoriallinenMerkittävyysCultureHistoricalSignificanceKulttuurihistoriallinenMerkittävyys 0..1
MateriaalitiedotMaterialDataMateriaalitiedot0..1Pakollinen jos toimenpiteenlaji ei ole 05
Energiatiedot[PT1] [JB2] EnergyDataEnergiatiedot0..1Pakollinen, jos Rakentamistoimenpide.toimenpiteenLaji = ’01’, ’02’ – ’04’, ’06’, ’07’; ei pakollinen, jos Rakentamistoimenpide.toimenpiteenLaji = ’05’; HUOM!: Valmiin rakennuksen päivityksessä ilman lupaa ei ole pakollinen, mutta pitää toimittaa silti myös muutostöissä.
SisätilojenTiedotInteriorDataSisätilojenTiedot0..1Pakollinen jos toimenpiteenlaji ei ole 05
UlkokuorenTiedotExteriorDataUlkokuorenTiedot0..1Pakollinen jos toimenpiteenlaji ei ole 05
TalotekniikkatiedotBuildingServicesEngineeringDataTalotekniikkatiedot0..1Pakollinen jos toimenpiteenlaji ei ole 05
KäyttötiedotUsageDataRakennuksenKäyttötiedot1
Varuste[PT3] [JB4] EquipmentRakennuksenVaruste0..*
SisäänkäyntiEntranceSisäänkäynti0..*
hissielevator  Hissi0..*
huoneistoapartmentHuoneisto0..*
RakennussuunnitelmaconstructionDesignRakennussuunnitelma0..*Jos Rakennustietomalli tyhjä, niin pakollinen.
RakennustietomallibuildingInformationModelRakennustietomalli0..*Jos Rakennussuunnitelma tyhjä, niin pakollinen.
ErityissuunnitelmaSpecialDesignErityissuunnitelma0..*
LiiteasiakirjaAttachmentRakennusvalvonnan liiteasiakirja0..*
OsitteluPerustePartitionReasonRakennuksenOsittelunLaji 1laatu/vaat-rakennuksen-historiaosittelu  
OsitteluKuvausPartitionDescriptionLanguageString  0..1
VäestönSuojaCivilDefenceShelterVäestönsuoja0..*
KokoontumisTilaAssemblyFacilityKokoontumistila0..*
LiittyväValmiinRakennuksenOsaRelatedFinishedBuildingSectionUUID0..1Sallittu ja pakollinen vain Rakennus-luokalla. uuid, joka pitää löytyä valmisRakennus-luokan rakennuksen osalta, jos sellainen on
PurkamisPäivämääräDemolitionDateDate0..1 

Materiaalitiedot

Pakollisuus käyttötapauksessa

NimiNameTyyppiToistuvuusVaatimukset
RakentamistapaConstructionMethodRakentamistapa 1
KantavienRakenteidenRakennusaineBuildingMaterialOfLoadBearingStructuresKantavienRakenteidenRakennusaine1..*
JulkisivumateriaaliFacadeMaterialJulkisivumateriaali1..*
PaloluokkaFireClassPaloluokka 0..1Pakollinen vain, jos toimenpiteenlajina on 01 ja kohde on rakennus.
LaajarunkoinenRakennusWideBodiedBuildingBoolean1
UudelleenhyödynnettävänMateriaalinMääräReusableMaterialAmountInteger0..1

KantavienRakenteidenRakennusaine

Pakollisuus käyttötapauksessa

NimiNameTyyppiToistuvuusVaatimukset
LajiBuildingMaterialOfLoadBearingStructuresTypeKantavienRakenteidenRakennusainenLaji 1
EnsisijainenPrimaryBoolean1

Julkisivumateriaali

Pakollisuus käyttötapauksessa

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiFacadeMaterialTypeJulkisivunRakennusaineenLaji 1
EnsisijainenPrimaryBoolean1

Energiatiedot

Pakollisuus käyttötapauksessa

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
EnergialuokkaEnergyRatingEnergialuokka 0..1Jos kohde on rakennelma, niin ei mahdollinen.
LaskennallinenEnergiatehokkuudenVertailulukuComputationalEnergyEfficiencyComparandDouble0..1Jos energialuokka on 08 niin ei pakollinen. Jos kohde rakennelma, niin ei mahdollinen
LämmitystapaHeatingMethodLämmitystapa1..*
LämmitysenergianLähdeHeatingEnergySourceLämmitysenergianLähde0..*Jos lämmitystavan laji on 07 niin ei ole mahdollinen
JäähdytystapaCoolingMethodJäähdytystapa0..*
JäähdytysenergianLähdeCoolingEnergySourceJäähdytysenergianLähde0..*Pakollinen ja sallittu vain, jos jäähdytystapa.laji on annettu ja se ei ole ’03 – ei kiinteää jäähdytystä’
SähköenergianLähdeElectricalEnergySourceSähköenergianLähde0..*Jos sähköverkkoliittymä, niin pakollinen
LämmitettyNettopintaAlaNetHeatedAreaInteger0..1Jos energialuokka on 08 niin ei pakollinen. Jos kohde rakennelma, niin ei mahdollinen
LämmitettyTilavuusHeatedVolumeInteger0..1Jos energialuokka on 08 niin ei pakollinen. Jos kohde rakennelma, niin ei mahdollinen
LiiteasiakirjaAttachmentRakennusvalvonnan liiteasiakirja0..*Jos energialuokka on 08 niin ei pakollinen. Jos kohde rakennelma, niin ei mahdollinen
LaskennallinenOstoenergianKulutusCalculatoryDeliveredEnergyUsageEnergiankulutus 0..1Jos energialuokka on 08 niin ei pakollinen. Jos kohde rakennelma, niin ei mahdollinen

Lämmitystapa

Pakollisuus käyttötapauksessa

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiHeatingMethodTypeLämmitystavanLaji 1
EnsisijainenPrimaryBoolean1

LämmitysenergianLähde

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiHeatingEnergySourceTypeLämmitysenergianLähteenLaji 1
EnsisijainenPrimaryBoolean1

Jäähdytystapa

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiCoolingMethodTypeJäähdytystavanLaji 1
EnsisijainenPrimaryBoolean1

JäähdytysenergianLähde

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiCoolingEnergySourceTypeJäähdytysenergianLähteenLaji 1
EnsisijainenPrimaryBoolean1

SähköenergianLähde

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiElectricalEnergySourceTypeSähköenergianLähteenLaji 1
EnsisijainenPrimaryBoolean1

Energiankulutus

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
EnergialajiDeliveredEnergyTypeOstoenergianLaji 1
EnergiamääräVuodessaEnergyAmountYearlyInteger1

SisätilojenTiedot

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
HuoneistoalaFloorAreaDecimal0..1Pakollinen jos rakennuksessa on huoneistoja; ei sallittu, jos rakennuksessa ei huoneistoja
KellarialaBasementAreaInteger0..1

UlkokuorenTiedot

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
KerroslukuNumberOfStoreysInteger0..1Jos kohde on rakennelma, silloin ei pakollinen
KorkeusHeightInteger0..1Pakollinen vain, jos toimenpiteenlaji on 01 ja kohde on Rakennus. 
LentoesteFlightObstacleBoolean0..1Pakollinen vain, jos toimenpiteenlaji on 01 ja kohde on Rakennus. 
MuotoShapeGeometry0..1Jos Rakennustietomalli on liitetty niin pakollinen
SuhdeMaanpintaanRelationToGroundLevelSuhdeMaanpintaan 0..1Pakollinen vain, jos toimenpiteenlaji on 01 ja kohde on Rakennus. 
TilavuusVolumeInteger0..1Jos kohde on rakennelma, silloin ei pakollinen
KerrosalaGrossFloorAreaInteger0..1Jos kohde on rakennelma, silloin ei pakollinen
RakennusoikeudellinenKerrosalaPermittedBuildingAreaInteger0..1Jos kohde on rakennelma, silloin ei pakollinen
KokonaisalaTotalAreaInteger0..1Jos kohde on rakennelma, silloin ei pakollinen

Talotekniikkatiedot

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
IlmavaihtotapaVentilationMethodIlmanvaihtotapa1..*
ViemäröintitapaSewerageMethodTypeJätevesienKäsittelynLaji 0..1Jos viemäröintitavaksi annettu 01, niin tulee olla  verkostoliittymä, jolla verkostoliittymän laji on 03
TalousvesiHouseholdWaterTypeTalousvedenLaji 0..1Jos talousveden lajiksi on annettu 01, niin niin tulee olla  verkostoliittymä, jolla verkostolliittymän lajina on 02
VerkostoliittymäNetworkConnectionVerkostoliittymänLaji0..*
HulevedenKäsittelytapaStormWaterTreatmentTypeHulevedenKäsittelynLaji 0..1

Ilmanvaihtotapa

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiVentilationMethodTypeIlmanvaihtotavanLaji 1
EnsisijainenPrimaryBoolean1 

Verkostoliittymä

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiNetworkConnectionTypeVerkostoliittymänLaji 1Pitää täsmätä rakennuksen varusteissa ilmoitettuihin tietoihin.
LiitettyConnectedBoolean1
LiittymäpisteConnectionPointGeometry0..1

Rakennuksen käyttötiedot

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
KäyttöönottopäivämääräCommissioningDateDate0..1Ei mahdollinen käyttötapauksessa
KäytössäoloUsageStatusKäytössäolo 0..1Ei mahdollinen käyttötapauksessa. Ei mahdollinen uuden lupa-asian lisäyksessä.
KäyttötarkoitusPurposeRakennuksenKäyttötarkoitus1..*
KäyttöalaUseful floor areaDecimal0..1
TavoitteellinenKäyttöikäIntendedWorkingLifeInteger0..1Jos energialuokka on 08, silloin ei pakollinen
SuunniteltuKäyttäjämääräPlannedUserCountInteger0..1jos energialuokka on 08, silloin ei pakollinen

Rakennuksen käyttötarkoitus

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiTypeRakennusluokitus 2018 1
EnsisijainenPrimaryBoolean1

Rakennuksen varuste

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
lajiEquipmentTypeRakennuksenVarusteenLaji 1
VarusteenLukumääräEquipmentCountInteger1Sallittu vain, jos varusteen lajin arvo = 07, 08, 09, 10. Tulee olla tällöin välillä 1 – 99

Sisäänkäynti

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
niminameLanguageString0 
kuvausdescriptionLanguageString0 
geometriageometryGeometry0..1Pakollisuus merkitty periytyvän kohteen kohdalla.
EnsisijainenPrimaryBoolean1
LajiEntranceTypeSisäänkäynninTyyppi 1
ElinkaarenVaiheLifeCycleStateRakennuksenToiminnallisenOsanElinkaarenVaihe 0..1Käyttötapauksessa elinkaaren vaihe on 1
OsoitetunnusAddressOfEntranceCharacterString0..1
EsteetönIsAccessibleBoolean1
niminameLanguageString 0 
kuvausdescriptionLanguageString 0 
geometriageometryGeometry 0..1 

Hissi

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
niminameLanguageString0 
kuvausdescriptionLanguageString0 
nimigeometrianame geometryLanguageString Geometry0..10Pakollisuus merkitty periytyvän kohteen kohdalla.
kuvausdescriptionLanguageString 0 
geometriageometryGeometry 0..1 
LajiElevatorTypeHissinLaji 1
ElinkaarenVaiheLifeCycleStateRakennuksenToiminnallisenOsanElinkaarenVaihe 0..1
SisäpituusInsideLengthInteger1
SisäleveysInsideWidthInteger1
OviaukonLeveysDoorOpeningWidthInteger1
OviaukonKorkeusDoorOpeningHeightInteger1
HenkilömääräPassengerCapacityInteger1
KantavuusLoadCapacityInteger1

Väestönsuoja

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
VäestönsuojantunnusCivilDefenceShelterKeyuuid1
niminameLanguageString0 
kuvausdescriptionLanguageString0 
nimigeometrianame geometryLanguageString Geometry0..10Pakollisuus merkitty periytyvän kohteen kohdalla.
kuvausdescriptionLanguageString 0 
geometriageometryGeometry 0..1 
Väestönsuojan luokkaCivilDefenceShelterClassVäestönsuojan luokka0..1
Väestönsuojan suojapaikkojen määräCivilDefenceShelterCapacityInteger1
Yhteinen väestönsuojaCivilDefenceShelterSharedBoolean1True tarkoittaa, että on yhteinen
Väestönsuojan lisätietoCivilDefenceShelterAdditionalInformationLanguageString 0..1
VäestönsuojanMuutRakennuksetCivilDefenceShelterOtherBuildingsväestönsuojanMuutRakennukset0..*Muut rakennukset, joille on osoitettu suojapaikkoja ko. väestönsuojasta

VäestönsuojanMuutRakennukset

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
Liittyvien väestönsuojien luokan tunnusCivilDefenceShelterOtherBuildingsKeyuuid1
PysyväRakennusTunnusPermanentBuildingIdentifierCharacterString1Tunnus pitää löytyä ryhdistä
Väestönsuojasta osoitettujen suojapaikkojen määräCivilDefenceShelterPointedCapacityInteger1

Kokoontumistila

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiToistuvuusVaatimukset
niminameLanguageString0 
kuvausdescriptionLanguageString0 
nimigeometrianame geometryLanguageString Geometry10Pakollisuus merkitty periytyvän kohteen kohdalla.
kuvausdescriptionLanguageString 0 
geometriageometryGeometry 0..1 
KokoontumistilanHenkilömääräCapacityOfAssemblyFacilitiesInteger1Tulee olla suurempi kuin 0

Rakennelma

NimiNameTyyppiToistuvuusVaatimukset
nimi                    nameLanguageString0 
kuvausdescriptionLanguageString0 
geometriageometryGeometry0..1Pakollisuus merkitty periytyvän kohteen kohdalla.
niminameLanguageString 0 
kuvausdescriptionLanguageString 0 
PysyväRakennelmaTunnusPermanentStructureIdentifierCharacterString1Pitää olla haettuna ryhdistä
VäliaikainenTunnusTemporaryIdentifierCharacterString0..1
TilapäinenTemporaryBoolean1
PurkamisenMääräaikaDemolitionDeadlineDate0..1Jos rakennelma on tilapäinen, niin arvo annettava
KerroslukuNumberOfStoreysInteger0..1
RakennelmanOsaStructureSectionRakennelmanOsa1..*
PääasiallinenKäyttötarkoitusStructureMainPurposeRakennelmanKäyttötarkoitus 1
TiedonLajiBuildingObjectTypeRakennuskohteenTiedonLaji 1Käyttötapauksessa pitää olla yksi kohde, jonka tiedon laji on 1
RakennuskohteenSijaintitiedotLocationRakennuskohteenSijaintitiedot1
SijaintikiinteistöPropertyPublic abstract Interface  KiinteistöTaiMääräala1..*Kyseessä on luvan myöntämisen aikainen sijaintikiinteistö (luvan kiinteistö).
RakennuskohteenOmistajaBuildingObjectOwnerRakennuskohteenOmistaja1..*
KohteenOsoiteAddressOsoite1..*

RakennelmanOsa

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
ElinkaarenVaiheLifeCycleStateRakennuksenElinkaarenVaihe 1Jos tässä käyttötapauksessa (uusi lupa) toimenpiteen laji on 01 (uusi) tai 02 (laajennus), niin elinkaaren vaihe on 01 (suunnitteilla). Jos toimenpiteen laji on 03, 04, 06 tai 07 (laajennus, uudelleen rakentaminen, muu muutos, osittainen purkaminen, kaupunkikuvatoimenpide) , niin elinkaaren vaihe on 03 tai 04, (käytössä, käyttökiellossa/kelvoton). Jos toimenpiteen laji on 05 (purkaminen), niin elinkaaren vaihe voi olla mikä vain.
ValmistumispäivämääräCompletionDateDate0..1Tyhjä tässä käyttötapauksessa
SuojelutapaProtectionMethodSuojelutapa 0..1
KulttuurihistoriallinenMerkittävyysCultureHistoricalSignificanceKulttuurihistoriallinenMerkittävyys 0..1
MateriaalitiedotMaterialDataMateriaalitiedot0..1Pakollinen, jos toimenpiteen laji on 01, 02, 03, 04, 06, 07. Ei pakollinen, jos toimenpiteen laji on 05. Eli pakollinen muissa tapauksessa paitsi koko rakennelman purkamisessa
EnergiatiedotEnergyDataEnergiatiedot0..1Pakollinen, jos toimenpiteen laji on 01, 02, 03, 04, 06, 07. Ei pakollinen, jos toimenpiteen laji on 05. Eli pakollinen muissa tapauksessa paitsi koko rakennelman purkamisessa
UlkokuorenTiedotExteriorDataUlkokuorenTiedot0..1Pakollinen, jos toimenpiteen laji on 01, 02, 03, 04, 06, 07. Ei pakollinen, jos toimenpiteen laji on 05. Eli pakollinen muissa tapauksessa paitsi koko rakennelman purkamisessa.
TalotekniikkatiedotBuildingServicesEngineeringDataTalotekniikkatiedot0..1
KäyttötarkoitusStructurePurposeRakennelmanKäyttötarkoitus 1
VarusteEquipmentRakennuksenVaruste0..*
RakennussuunnitelmaConstructionDesignRakennussuunnitelma0..*
RakennustietomalliBuildingInformationModelRakennustietomalli0..*Käyttötapauksessa Rakennuksen tietomallin laji on 01 – Suunnittelumalli. Ei pakollinen Rakennelmalla.
ErityissuunnitelmaSpecialDesignErityissuunnitelma0..*
LiiteasiakirjaAttachmentRakennusvalvonnan liiteasiakirja0..*
OsitteluPerustePartitionReasonRakennuksenOsittelunLaji1
OsitteluKuvausPartitionDescriptionLanguageString0..1

Huoneisto

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
ElinkaarenVaiheLifeCycleStateHuoneistonElinkaarenVaihe 1Jos tässä käyttötapauksessa (uusi lupa) toimenpiteenlaji on 01 (uusi), niin elinkaaren vaihe on 01 (suunnitteilla). Jos toimenpiteen laji on 04, 06, 07 (muu muutos, osittainen purkaminen, kaupunkikuvatoimenpide), niin elinkaaren vaihe on 03, 04, 05 (muuttovalmis, käytössä, muuttokiellossa). Jos toimenpiteen laji on 02, 03, 05 (laajentaminen, uudestaan rakentamiseen verratta muutos, purkaminen), niin elinkaaren vaihe voi olla mikä vain.
VarusteApartmentEquipmentHuoneistonVaruste0..*
PysyväHuoneistoTunnusApartmentIdentifierCharacterString1Jos huoneiston muutoksen laji on ’01 – Lisäys’, niin lisäystä koskeva pysyvä huoneistotunnus pitää hakea ennen lähetystä. Jos huoneiston muutoksen laji on ’02 – Muutos’ tai ’03 – Poisto’, niin muutoksen kohteena oleva huoneisto pitää löytyä Ryhdin tietokannasta.
OsoiteHuoneistoTunnusAddressApartmentIdentifierOsoiterakenteenMukainenHuoneistoTunnus1Jos huoneiston muutoksen laji on ’01 – Lisäys’, niin samalta Rakennukselta (PRT) ei saa löytyä ennestään huoneistoa, jolla on sama osoiteHuoneistoTunnus.
HuoneistoLajiApartmentTypeHuoneistotyyppi 1Jos kyseessä asuinrakennus tulee huoneisto lajin olla 01 asuinhuoneisto
HuoneistoalaFloorAreaDecimal0..1Jos kyseessä huoneiston laji on 01, niin pakollinen sekä arvo oltava suurempi kuin 7
HuoneidenLukumääräNumberOfRoomsInteger1﷟HYPERLINK ”https://tietomallit.ymparisto.fi/rakennuskohteet/v1.0/looginenmalli/laatusaannot.html”Huoneistoala jaettuna huoneiden lukumäärällä pitää olla suurempi kuin 7
KeittiötyyppiKitchenTypeKeittiötyyppi 0..1Pakollinen, jos huoneiston laji on 01 Asuinhuoneisto
KäymälätyyppiToiletTypeKäymälätyyppi 0..*
MuutoksenLajiApartmentChangeTypeHuoneiston muutoksen laji 1Jos toimenpiteen laji 01, pitää olla ’01 – Lisäys’. Jos toimenpiteen laji on 05, pitää olla ’03 – poisto’. Jos toimenpiteen laji on 06 pitää olla ’03 – poisto’ tai ’02 – muutos’. muuten mikä vain
KäyttöönottopäivämääräCommissioningDateDate0..1Ei mahdollinen käyttötapauksessa.
OsoitejärjestysnumeroAdressNumberInteger 1Tieto siitä, mikä rakennuskohteen osoitteista on huoneiston osoite.
HallintaperusteHousingTypeHuoneiston hallintaperuste 0..1Lisätty VTJ-massalatauksen vuoksi. Tieto luetaan Ryhtiin VTJ:stä, mutta ei saada/lueta lainkaan kunnasta
KäytössäoloOccupancyOfApartmentHuoneiston käytössäolotilanne 0..1Lisätty VTJ-massalatauksen vuoksi. Tieto luetaan Ryhtiin VTJ:stä, mutta ei saada/lueta lainkaan kunnasta

HuoneistonVaruste

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiApartmentEquipmentTypeHuoneistonVarusteenLaji 1
KuuluuHuoneistoonBelongsToApartmentBoolean1
VarusteenLukumääräNumberOfEquipmentInteger1Arvoväli tulee olla välillä 1 – 99

OsoiterakenteenMukainenHuoneistoTunnus

Englanninkielinen nimi:

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
KirjainosaApartmentIdentifierLetterSuffixCharacterString0..1Kirjainosa pakollinen, jos numero osa on ’0’
JakokirjainApartmentSubdivisionLetterCharacterString0..1
NumeroOsaApartmentNumberInteger1Pakollinen, sallitut arvot 0-999 (arvo ’0’ on omakotitalon ainut huoneisto).

Rakennustietomalli

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiBuildingInformationModelType ?RakennustietomallinLaji 1
TiedostoDocumentRakennusvalvonnan liiteasiakirja1..*
JalanjälkiprojektionNurkkapisteCornerPointOfFootprintProjectionGeometry3..*Tulee olla vähintään 3 kpl

Rakennussuunnitelma

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiConstructionDesignType ?RakennussuunnitelmaLaji 1
TiedostoDocumentRakennusvalvonnan liiteasiakirja1..*

Erityissuunnitelma

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
LajiSpecialDesignType ?Erityissuunnitelmalaji 1
KuvausDescriptionLanguageString0..1
TiedostoDocumentRakennusvalvonnan liiteasiakirja 1..*

Rakennusvalvonnan liiteasiakirja

Englanninkielinen nimi: Buildings AttachmentDocument

NimiNamTyyppiToistuvuusValidointisääntö
LajiTypeRakennusvalvonnan asiakirjan laji 1
AsiakirjanTunnusDocumentIdentifierLanguageString0..1
NimiNamelanguageString1
HenkilötietosisältöPersonalDataContentkoodisto 1
JulkisuusluokkaCategoryOfPublicitykoodisto 1
SaavutettavuusAccessibilityBoolean1
SäilytysaikaRetentionTimekoodisto1
VahvistuspäivämääräConfirmationDateDate1
TallennusaikaRecordingTimeTM_Instant1
KieliLanguagekoodisto 1
ViimeisinMuutosaikaMostRecentChangeTime ?TM_Instant1
TiedostoFilekeyUuid1
AsiakirjanLaatijaDocumentCreatorOperatorToimija0..1

Rakennuskohde

Perii luokan RakennetunYmpäristönKohde.

NimiNameTyyppiPakollisuusVaatimukset
niminameLanguageString0 
kuvausdescriptionLanguageString0 
geometriageometryGeometry0..1Pakollisuus merkitty periytyvän kohteen kohdalla.
TiedonLajiBuildingObjectTypeRakennuskohteenTiedonLaji 1elinkaari/vaat-suunniteltu-rakennuskohde  elinkaari/vaat-toteutunut-rakennuskohde  Käyttötapauksessa pitää olla yksi kohde, jonka tiedonLaji = ’1’
RakennuskohteenSijaintitiedotLocationRakennuskohteenSijaintitiedot1..*Muutos: termi, oli ”sijainti”. Pakollisuus, oli ”1” (sallitaan esim. pistemäinen ja aluemainen sijainti). Pitää olla ainakin pistemäinen sijainti. laatu/vaat-rakennuskohteen-geometria 
SijaintikiinteistöPropertyPublic abstract Interface  KiinteistöTaiMääräala1..*MML:n rajapinnasta tarkistetaan: kiinteistötunnuksen voimassaolo ja sijaintikunnan täsmääminen RakennuskohteenSijaintitiedot.kuntanumero. Tietojen validoinnissa tunnuksen muodon validointia ei tehdä; se tarkistetaan kiinteistötietojen kyselypalvelusta ja tulos palautetaan vastauksessa. määrittely HUOM!: Kyseessä on luvan myöntämisen aikainen sijaintikiinteistö (luvan kiinteistö). Sen voimassaolo tarkistetaan uuden luvan tallennuksessa, mutta ei enää myöhemmin siihen liittyvissä päivitystapahtumissa, koska kiinteistöjaotus saattaa muuttua. Ryhti-järjestelmän tulee voida näyttää/hakea luvan voimassaoleva kiinteistötunnus sijainnin perusteella (KTJ-integraatio, toiminnallisuus määrittelemättä)
RakennusBuildingRakennus0..1Muutos: Lisätty kohteelle. Pakollisuus: Joku näistä pitää olla: Rakennus, Rakennelma, ErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlue
RakennelmaStructureRakennelma0..1Muutos: Lisätty kohteelle. Pakollisuus: Joku näistä pitää olla: Rakennus, Rakennelma, ErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlue
ErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlueAreaToBeBuiltForSpecificActivitiesErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlue0..1Muutos: Lisätty kohteelle. Pakollisuus: Joku näistä pitää olla: Rakennus, Rakennelma, ErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlue
RakennuskohteenOmistajaBuildingObjectOwnerRakennuskohteenOmistaja1..*

RakennuskohteenMuutos

NimiNameTyyppiToistuvuusVaatimukset
TilavuudenMuutosChangeInVolumeInteger0..1pitää olla nolla tai positiivinen, jos toimenpiteenLaji = ’02, ’04’. Saa olla negatiivinen, jos toimenpiteenLaji = 06′ (osittainen purkaminen)
KerrosalanMuutosChangeInGrossFloorAreaInteger0..1pitää olla nolla tai positiivinen, jos toimenpiteenLaji = ’02, ’04’. Saa olla negatiivinen, jos toimenpiteenLaji = 06′ (osittainen purkaminen)
RakennusoikeudellisenKerrosalanMuutosChangeInPermittedBuildingAreaInteger0..1pitää olla nolla tai positiivinen, jos toimenpiteenLaji = ’02, ’04’. Saa olla negatiivinen, jos toimenpiteenLaji = 06′ (osittainen purkaminen)
KokonaisalanMuutosChangeInTotalAreaInteger0..1pitää olla nolla tai positiivinen, jos toimenpiteenLaji = ’02, ’04’. Saa olla negatiivinen, jos toimenpiteenLaji = 06′ (osittainen purkaminen)
HuoneistoalanMuutosChangeInFloorAreaInteger0..1pitää olla nolla tai positiivinen, jos toimenpiteenLaji = ’02, ’04’. Saa olla negatiivinen, jos toimenpiteenLaji = 06′ (osittainen purkaminen)
KellarialanMuutosChangeInBasementAreaInteger0..1pitää olla nolla tai positiivinen, jos toimenpiteenLaji = ’02, ’04’. Saa olla negatiivinen, jos toimenpiteenLaji = 06′ (osittainen purkaminen)
KerrosluvunMuutosChangeInNumberOfStoreysInteger0..1HUOM!: Nyt toistettu kohteella, koska muutoksista muuten vaikea tulkita lopputulosta
KohdePoistuuRemovalOfBuildingObjectBoolean1HUOM!: Lisätty UML-kaavion perusteella

RakennuskohteenSijaintitiedot

NimiNameTyyppiToistuvuusVaatimukset
ÄänestysaluenumeroVotingDistrictNumberCharacterString 0..1jos rakennuskohde on rakennus, niin pakollinen. DVV:llä kaikilla rakennuksilla pakollinen, joten noudatetaan sitä. (laatu/vaat-asuinrakennuksen-aanestysaluenro )
SijaintikeskipistePointLocationGeometry 1Validoidaan kuntarajoja (Ryhdissä) vasten. Kunnan tulee vastata kuntanumeroa. Samassa sijainnista ei saa löytyä rakennusta tai rakennelmaa, kun toimenpiteen lajina on ”01 – Uusi rakennus tai rakennelma”
KuntanumeroMunicipalityNumberCharacterString 1
KohteenOsoiteAddressOsoite1..*

RakennuskohteenOmistaja

NimiNameTyyppiToistuvuusVaatimukset
OmistajaToimijaOwnerOperatorToimija1
OmistajatiedonLähdeOwnerSourceOmistajan lähde 1
EiSaaPäivittääUpdateProhibitionBoolean1HUOM! true = kunta selvittänyt omistajatiedon muulla tavoin ja tätä ei saa kumota lainhuutopäivityksen[PT1] [JB2]  kautta.
PäivitysEstonSyyUpdateProhibitionReasonLanguageString0..1Pakollinen ja sallittu vain, jos eiSaaPäivittää on ’true’
OmistajaYhteysOwnerContactOperatorToimija0..1
OmistajalajiOwnerTypeOmistajalaji 1