Siirry sisältöön

DigiFinland toteutti maalis-huhtikuussa 2023 kuntien kaavoituksen ja rakennusluvituksen työntekijöiden digivalmiuskyselyn, johon tuli vastauksia puolesta Manner-Suomen kunnista. Tulosten mukaan kunnissa on suuri digipotentiaali, sillä työntekijät suhtautuvat käytössään oleviin digiteknologioihin ja -aineistoihin hyvin positiivisesti. Erityisen hyödylliseksi koettiin digitaaliset aineistot. Kunnan tarjoama tuki liittyen esimerkiksi tietotekniikan käyttäjätukeen ja koulutukseen arvioitiin kuitenkin vain kohtuulliseksi.

Kyselyn laatineen asiantuntijan Jarmo Pulkkisen mukaan työntekijöiden digivalmiuksia kuntien teknisissä palveluissa on tutkittu valtakunnallisesti yllättävän vähän, vaikka digitalisaatiota halutaan edistää sekä hallitusohjelmissa että kuntien strategioissa. Kyselyn laatimisessa hyödynnettiin yhdistettyä teoriaa teknologioiden hyväksymisestä ja käytöstä. Teoriassa arvioidaan teknologioiden hyödyllisyyttä, helppoutta, sosiaalista vaikutusta ja tarjottua tukea. Pulkkinen tekee aihealueesta väitöskirjatutkimusta Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Digiteknologiat koetaan hyödyllisiksi ja helpoksi

”Keskeisin tulos on, että käytössä olevat digiteknologiat koetaan kuntien teknisellä toimialalla erittäin hyödyllisiksi. Se vaikuttaa tutkimusten mukaan suoraan siihen, otetaanko teknologioita käyttöön. Kunnissa on siis suuri työntekijöiden digipotentiaali”, Pulkkinen summaa.

Hyödyllisyyttä pyydettiin arvioimaan asteikolla 1–5. Käytössä olevien laitteiden koetun hyödyllisyyden keskiarvo oli kyselyssä 4,5, ohjelmistojen 4,4 ja digitaalisten tietoaineistojen peräti 4,8. Digiteknologiat koettiin hyödyllisyyden ohella myös helpoksi käyttää (keskiarvo 4,1). Kaavoituksen ohjelmistot koettiin vaikeimmiksi käyttää (keskiarvo 3,7).

”Toinen keskeinen havainto on, että kuntien työntekijät kaipaavat lisää tukea digiteknologioiden hyödyntämiseen. Kysyttäessä kokonaisarviota käyttöönotto- ja tekniseen tukeen, koulutukseen ja digimyönteiseen ilmapiiriin liittyen, oli keskiarvo vastauksissa vain 3,3. Tuen tarve tuli vahvasti esille myös vapaamuotoisissa vastauksissa”, Pulkkinen kertoo.

Kunnan asukasluvulla ei ollut merkittävää yhteyttä työntekijöiden digivalmiuteen. Ainoastaan alle 2 000 asukkaan kunnissa työntekijöiden digivalmius oli muita kuntaryhmiä selvästi alemmalla tasolla. Varsinkin rakentamisen luvituksessa kuntien väliset erot digivalmiuksissa olivat suhteellisen pieniä.

Tämä on ote uutisesta, joka on julkaistu DigiFinland Oy:n verkkopalvelussa 8.5.2023.