Siirry sisältöön

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa asetusluonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittujen kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta (Katja-asetus).

Katja-asetuksen lisäksi lausuttavana on luonnos ympäristöministeriön asetukseksi alueidenkäytön tietojen pysyvistä yksilöivistä tunnuksista.

Marraskuun aikana on myös mahdollisuus jättää palautetta kaavatietomallista ja siihen liittyvistä koodistoista.

Tämä on ote uutisesta, joka on julkaistu ympäristöministeriön ym.fi-verkkopalvelussa 23.10.2023.