Gå till innehållet

Finlands miljöcentral har valt konsortiet bestående av Solita Oy och Sitowise Oy till teknisk förverkligare av datasystemet för den byggda miljön. Den tekniska förverkligaren valdes genom konkurrenspräglad dialog som pågick från våren till hösten år 2022. I förhandlingarna deltog sammanlagt sex företag, utav vilka fyra lämnade anbud efter förhandlingsrundorna. Värdet av datasystemsupphandlingen uppskattas till 6,55 miljoner euro.

Alla inkomna erbjudanden var av hög kvalitet – vi tackar de företag som deltog.

Projektledaren Päivi Malmi vid Finlands miljöcentral tackar alla företag som deltog i förhandlingarna: ”Alla inkomna erbjudanden var av hög kvalitet – vi tackar de företag som deltog. Förfarandet som användes i konkurrensutsättningen var tidskrävande, men är till nytta nu när arbetet framskrider och vi snabbt kommer igång med den nya genomförande parten. Vi har goda förutsättningar att bygga upp datasystemet.”

Information om områdesanvändning och byggande produceras i kommunernas och landskapsförbundens grundläggande arbete. År 2023 byggs de tekniska förutsättningarna upp för att dessa uppgifter ska kunna tas emot i det riksomfattande datasystemet. Pionjärer kan leverera information redan den 1.1.2024 när lagen om datasystemet för den byggda miljön föreslås träda i kraft. Informationstjänsterna som öppnas för alla användare, dvs. gränssnitten för utlämnande av information och karttjänsten, förverkligas under 2024.

Detta är en sammanfattning av nyhetsartikeln som publicerades på Finlands miljöcentrals webbtjänst syke.fi den 20 december 2022.

Kontaktuppgifter

Päivi Malmi

projektchef

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 1831