Gå till innehållet

I februari slutfördes pilotprojektet att föra in gällande planer till datasystemet för den byggda miljön, dvs. VOOKA-projektet. De cirka 2 700 gällande detalj-, general- och strandplanerna för 12 kommuner i Södra Savolax har nu förts in i ett riksomfattande datamodellformat. Observationerna i pilotprojektet och de verksamhetsmodeller som utvecklats i det bidrar när man börjar föra in planer i datamodellform på riksnivå i fortsättningen.

Flygfoto över en vägbro över en sund.
I pilotprojektet deltog tolv kommuner i Södra Savolax, varav en var Puumala. I Insjöfinland finns det rikligt med vattendrag och även strandplaner. © Della_Liner – stock.adobe.com

I Finland finns det ingen riksomfattande enhetlig plankarta, även om nästan all områdesanvändning och byggande är beroende av dem. Den centrala målsättningen med Finlands miljöcentrals (Syke) VOOKA-projekt(du blir omdirigerad till en annan tjänst) är att skapa en registerkarta i vektorformat över planer som omfattar hela landet. Material som finns tillgängligt i enhetlig form underlättar både kommunernas underhållsbörda och informationssökarens arbete i framtiden.

Harmoniserat material i datamodellformat kommer att överföras till datasystemet för den byggda miljön, där uppgifter kan användas via karttjänsten och gränssnitten i framtiden. Den riksomfattande tjänsten är en organiserad lösning på en situation där EU-kommissionens förordning om värdefullt informationsmaterial kommer att förutsätta att planerna görs tillgängliga.

”Även i Södra Savolax finns det många små kommuner som inte själva har resurser att upprätthålla planläggningsuppgifter och -system. När de planuppgifter som styr byggandet och områdesanvändningen i framtiden finns tillgängliga i datasystemet för den byggda miljön på riksnivå, kommer nyttan att konkretiseras”, berättar Kaarina Vartiainen, specialforskare vid Finlands miljöcentral och projektchef för VOOKA-projektet.

Automatiseringsprocessen, anvisningarna och förvaltningsmodellen som utvecklats inom pilotprojektet hjälper till att harmonisera planerna när projektet utvidgas till att omfatta hela landet. Målet är att planuppgifterna ska vara tillgängliga för hela Finland i datasystemet för den byggda miljön i början av 2029. Verktyg och öppna programkoder som skapats med programmeringsspråket Python under pilotprojektet har publicerats i GitHub-tjänsten(du blir omdirigerad till en annan tjänst).

Detta är en sammanfattning av nyhetsartikeln som publicerades på Finlands miljöcentrals webbtjänst syke.fi den 27 februari 2023.

Bekanta dig närmare

Kontaktuppgifter

Kaarina Vartiainen

specialforskare, VOOKA projektledare

fornamn.efternamn@syke.fi

050 436 1796