Gå till innehållet

I ett projekt som just har startat letar man efter de bästa sätten att överföra gällande planer till den byggda miljöns informationssystem. Projektet inleds med en pilot, där man experimentarar med att exportera planerna i Södra Savolax kommuner till ett enhetligt datamodellformat.

I arbetet ingår mycket anskaffning av material, behandling, utredning, harmonisering, städning, jämförelse, insamling av plandokument och identifiering av brister.

Projektet koordineras av Finlands miljöcentral. Konsultgruppen Ubisplan ansvarar för genomförandet av pilotprojektet och det görs i nära samarbete med Södra Savolax kommuner och ELY-centralen.

”I arbetet ingår mycket anskaffning av material, behandling, utredning, harmonisering, städning, jämförelse, insamling av plandokument och identifiering av brister”, förklarar Ubigus verkställande direktör och konsultgruppens projektledare Ilpo Tammi.

Pilotprojektet i Södra Savolax är planerad att slutföras i februari 2023. Baserat på experimentet kommer en enhetlig verksamhetsmodell att skapas för att överföra samtliga gällande planer till datamodellformat, och riktlinjer kommer att utarbetas för att hjälpa till att fortsätta arbetet i hela landet.

Målet är att planuppgifterna ska finnas tillgängliga i hela Finland i datasystemet för den byggda miljön före den 1 januari 2029.

Detta är en sammanfattning av nyhetsartikeln som publicerades på Finlands miljöcentrals webbtjänst syke.fi den 26 september 2022.

Bekanta dig närmare

Kontaktuppgifter

Ilpo Tammi

verkställande direktör, Ubigu Oy

fornamn.efternamn@ubigu.fi

050 434 7939

Jari Ahonen

markanvändningsexpert, NTM-centralen i Södra Savolax

fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

050 396 2076

Kaarina Vartiainen

projektledare

fornamn.efternamn@syke.fi

050 436 1796