Gå till innehållet

Hösten har inletts i rask takt inom teamet för det tekniska genomförandet av datasystemet för den byggda miljön (Ryhti). Utvecklingsarbetet framskrider parallellt och överlappande inom olika sektorer när gränssnitt som möjliggör informationsutbytet får sin slutliga form. Gemensamt tar man sikte på årsskiftet då datasystemets lagringsgränssnitt implementeras.

Janne Borg (Sitowise) och Max Mäkisalo (Solita)

Applikationsarkitekt Max Mäkisalo vid Solita och ledande expert Janne Borg vid Sitowise, som har ansvaret för definitionen av byggnadsdatalagret i projektet Ryhti, redogör för det senaste inom teamet för det tekniska genomförandet.

”Vid årsskiftet ska vi kunna ta emot uppgifter i Ryhti-systemet och det omfattar många förberedande åtgärder och testning. Samtidigt behandlas också frågor som hör till bedömningen av informationssäkerheten”, berättar Mäkisalo.

”Det känns lite stressigt, men genom att koncentrera oss på rätt saker får vi nog ihop den första versionen enligt tidtabell”, sammanfattar Borg stämningen.

Det tekniska genomförandet av datasystemet för den byggda miljön utförs av en väl sammansvetsad grupp av tre företag, Solita, Sitowise och Ubigu, under ledning av Finlands miljöcentral. Grunderna till det väl fungerande samarbetet har varit öppenhet, aktiv kommunikation och stenhård projekthantering.

”Vi känns som en familj”, säger Mäkisalo.

Gränssnittsbeskrivningarna preciseras

Högst upp på höstens arbetslista finns uppdateringen av gränssnittsbeskrivningarna och tillhörande dokumentation. I juni publicerades de första utvecklingsversionerna av beskrivningarna i tjänsten GitHub där man beskriver hur datasystemets olika gränssnitt genomförs. Beskrivningarna gör det lättare att förstå hur gränssnitten fungerar och att bygga kopplingar mellan systemen.

Kommunernas och företagens systemleverantörer har kommenterat beskrivningarna flitigt. Observationer(du blir omdirigerad till en annan tjänst) har gjorts både om tydliga utvecklingsobjekt i gränssnittsbeskrivningarna och om mindre detaljer, såsom skrivfel. Beskrivningarna av Open API, eller öppna programgränssnitt, har inte heller varit bekanta för alla läsare och därför har en del av beskrivningarna inte hittats.

Vid ett möte med systemleverantörerna önskades dessutom allmänna anvisningar om användning och verifiering av gränssnitt samt exempel och exempelmeddelanden om vissa svårare användningsfall, såsom höghus med flera lägenheter.

”Responsen är till stor nytta för oss och kommer att påverka bland annat vad vi berättar om gränssnitten. Om vi märker att något måste beskrivas närmare eller att dokumentation måste läggas till, lägger vi till det på arbetslistan”, berättar Mäkisalo.

Fler frågor och kommentarer väntas när kommunernas, företagens och andra organisationers systemleverantörer börjar använda gränssnitten och börjar göra djupare integrationer i dem.

”Det är viktigt att partnertestarna mycket snabbt får provköra gränssnitten så att vi kan fortsätta arbetet med att ta fram deras slutliga form”, säger Borg.

Det blir lättare att få ändringsuppgifter

I månadsskiftet september–oktober publiceras de första synliga delarna av datasystemet när valideringsgränssnittet för planuppgifter implementeras i en betaversion, dvs. en testversion. Vem som helst kan pröva tjänsten som används för att validera, dvs. kontrollera, planuppgifterna i datamodellform. De som utarbetar planerna kan alltså testa hur det material de producerar lämpar sig för systemet.

En annan viktig milstolpe är att överföra byggnads- och lägenhetsuppgifter från befolkningsdatasystemet till Ryhti-systemet. I det första skedet överförs uppgifterna som en massuppladdning till databasen för Ryhti, och i fortsättningen uppdateras samma uppgifter vid behov via befolkningsdatasystemets ändringsgränssnitt. Uppgifterna publiceras via Ryhti-systemets gränssnitt för utlämnande av uppgifter till olika intressentgrupper. Enligt Borg pågår redan planeringen av gränssnitten för utlämnande av uppgifter om byggnader och lägenheter och de kommer också att vara en av de första tjänsterna som tas i bruk. Bland annat Skatteförvaltningen är bland de första att ta i bruk de uppgifter som Ryhti erbjuder.

”Skatteförvaltningens utmaning är att man med hjälp av de nuvarande gränssnitten för utlämnande av uppgifter inte tillräckligt väl eller lätt får reda på vad som har ändrats till exempel i byggnadsuppgifterna i befolkningsdatasystemet. Ryhti kommer att ge tydlig information om ändringarna och på så sätt har till exempel Skatteförvaltningen möjlighet att finslipa de egna processerna och få reda på önskad information enklare och med mindre arbete”, säger Borg.

Ta kontakt

Päivi Malmi

projektchef

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 1831