Gå till innehållet

Idag

Telefonsamtal till bekanta kollegor och begäran om att skicka planmaterial via e-post. Begäran till Statistikcentralen om inkomstklasserna i jämförelseområden. Telefonsamtal med Statistikcentralen för att få klarhet över statistiken. Tolkning och sammanslagning av kollegors planer med Statistikcentralens material. I uppgifterna kvarstår många luckor, planläggningsarbetet är tidskrävande och grundar sig endast delvis på (befintlig) information.

I framtiden

Sökning av liknande och intressanta stadsdelar i datasystemet för den byggda miljön. Systemet visar hurdana planer som har godkänts för områdena. Undersökning av grönområden, trafikhastigheter, offentliga tjänster, skolor, daghem och belysningslösningar i motsvarande områden. Till generalplanen fås nya lösningar, som avsevärt har ökat attraktiviteten i jämförelseområden.

Andra exempel