Gå till innehållet

Anmälningen av de uppföljningsuppgifter för detaljplaner som Finlands miljöcentral samlar in ändras våren 2024. Blanketten för uppföljning av detaljplanen försvinner från tjänsten TYVI Pro i slutet av maj. Den nya blanketten som upprätthålls av Finlands miljöcentral införs i datasystemet för den byggda miljön (Ryhti) och tas i bruk senast i juni 2024.

Fotografi taget direkt ovanifrån av villakvarteret Olkahinen i Tammerfors. Bilden visar cirka 30 olika storlekar och färger av tak ordnade i ett ganska klart rutnät, samt korsande gator och grönområden mellan husen.
Personen som utarbetat planen meddelar på uppföljningsblanketten uppgifter om detaljplanens innehåll och ändringar i den tidigare situationen. På bilden bostadsområdet Olkahinen i Tammerfors, Adobe Stock.

Ändringen berör planläggningsexperter som arbetar i kommuner och företag. I genomförandet utnyttjas Suomi.fi-fullmakter(du blir omdirigerad till en annan tjänst), som måste vara i bruk i kommunen för användningen av uppföljningsblanketten. Finlands miljöcentral kontaktar kommunerna och ger råd i ärendet innan den nya blanketten tas i bruk.

Förr eller senare minskar behovet av manuell datarapportering.

Målet är att man förr eller senare ska kunna avstå från den separata uppföljningsblanketten, Kommunerna ska senast från och med början av 2029 lämna in gällande detaljplaner i datamodellform till datasystemet för den byggda miljön. När man också får en gällande plansituation i datamodellform till systemet kan uppföljningsuppgifterna automatiskt beräknas från systemet. Eftersom det kan ta flera år att komma så långt strävar man under de närmaste åren efter att utveckla inlämnandet av planuppgifter till Ryhti-systemet så att uppföljningsuppgifterna också kan lämnas in som en del av en plan i datamodellform. 

”Det krävs fortfarande tid och mycket arbete för att få med den gällande plansituationen i datasystemet för den byggda miljön. Men vi går ändå mot ett gemensamt mål – förr eller senare minskar behovet av manuell datarapportering”, berättar projektchef Päivi Malmi som ansvarar för datasystemet för den byggda miljön. 

Detta är en sammanfattning av nyhetsartikeln som publicerades på Finlands miljöcentrals webbtjänst syke.fi den 15 januari 2024.

Bekanta dig närmare

Ta kontakt

Päivi Malmi

projektchef

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 1831

Kaarina Vartiainen

projektledare

fornamn.efternamn@syke.fi

050 436 1796