Siirry sisältöön

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän mahdollista roolia arkistoinnissa eli asiakirjojen pysyvässä säilyttämisessä on selvitetty kevään 2022 aikana. Kysymys oli noussut esiin muun muassa keskusteluissa kuntien kanssa.

”Eri kuntien edustajat ovat ottaneet yhteyttä ja kysyneet, vaikuttaako tuleva tietojärjestelmä arkistointivelvollisuuksiin. Halusimme selvittää asian perusteellisesti”, kertoo työhön ympäristöministeriöstä osallistunut Tuija Pakkanen.

Selvitys päätyy suosittamaan, ettei tietojärjestelmä ensimmäisessä vaiheessa toimisi arkistona kuntien puolesta. Toteutuksessa tulee kuitenkin varmistaa, että järjestelmässä on toimintaedellytykset arkistoinnin mahdollistamiseksi tulevaisuudessa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän mahdollisesta roolista arkistona myöhemmissä toteutusvaiheissa ei ole tehty vielä päätöstä.

Selvityksen tekivät Suomen ympäristökeskuksen toimeksiannosta Ramboll Finland Oy, Gravicon Oy, Ubigu Oy ja Gofore Oyj.

Tämä on tiivistelmä uutisesta, joka on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen syke.fi-palvelussa 24.5.2022.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Teemu Pekkanen

projektipäällikkö, rakennustietovaranto

etunimi.sukunimi@syke.fi

029 525 1211

Seija Lonka

projektipäällikkö, alueidenkäytön tietovaranto

etunimi.sukunimi@syke.fi

029 525 1025