Siirry sisältöön

Savon Sanomien pääkirjoituksessa 11.5.2024 käsiteltiin kriittistä infrastruktuuria koskevan tiedon jakamista ja samalla viitattiin myös rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, Ryhtiin.

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen Ryhti-hanke kokoaa lukuisissa viranomaisprosesseissa tarvittavat rakentamisen ja kaavoituksen tiedot yhteen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Ryhti-hanke lisää digitaalista turvallisuutta, kun viranomaisilla on yhtenäiset käytännöt tiedon jakamiseen. Tällä hetkellä rakennettua ympäristöä koskeva tieto on hajallaan ja käytännöt epäyhtenäistä, jolloin tietoa on vaikea hallita ja sitä jaetaan enemmän kuin turvallisuuden kannalta olisi suotavaa.

Ryhti-järjestelmä avautuu tänä vuonna vaiheittain. Kun tiedon jakamisesta tulee nykyistä yhtenäisempää ja hallitumpaa, käytettävissä olevan tiedon laatu, vastuullisuus ja vaikuttavuus paranevat.

Jatkossa järjestelmästä saatava tieto parantaa viranomaisten yhteistyötä, auttaa paikantamaan riskirakenteita sekä tekee kiinteistöverotuksesta oikeudenmukaisempaa. Kriittiseen infrastruktuuriin liittyviä tietoja saavat vain viranomaiset, joilla on niihin lakisääteinen oikeus. Tieto viranomaisten välillä liikkuu tietoturvallisesti kansallisen Suomi.fi-palveluväylän kautta.

Järjestelmän riskit on arvioitu ja selvitetty kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Myös digiturvallisuudesta on tehty selvitykset, jotka kehitystyössä on huomioitu. Toteutus tehdään kansallisen auditointikriteeristön mukaisesti ja käyttöön otettavat kokonaisuudet tietoturva-auditoidaan. Järjestelmän toteuttajat tekevät yhteistyötä muun muassa Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa.

Valtioneuvostossa on sisäministeriön johdolla valmisteilla laki kriittisen infrastruktuurin tunnistamiseksi ja kriisinkestävyyden parantamiseksi. Kun kehitämme digitalisaatiota ja tietotaloutta, voimme samalla vahvistaa yhteiskuntaa ja parantaa sen kokonaisturvallisuutta. Meidän on tärkeää jatkaa rakennetun ympäristön tiedonhallinnan korjaustoimia niin kunnissa kuin valtion organisaatioissakin.

Kirjoittajat

Päivi Malmi, hankepäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Juhana Rautiainen, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö

Kirjoitus on ensimmäisen kerran julkaistu Savon Sanomien mielipiteet-osastolla 22.5.2024.