Siirry sisältöön

Oulun kaupunki vetää KAATIO-hanketta, joka kehittää ratkaisuja tietomallipohjaiseen kaavoitukseen yhdessä ohjelmistotalojen ja kuntien kanssa. Työ tulee palvelemaan laajempaa joukkoa, kun uudet ratkaisut pääsevät lopulta käyttöön valtakunnallisessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä.

KAATIO on yhteiskehityshanke, jossa luodaan kaikkiin Suomen kuntiin kyvykkyyttä tuottaa asema- ja yleiskaavaa Ryhti-hankkeen valtakunnallisen tietomallin mukaisena. Hankkeessa on mukana Kuntaliitto ja 15 kuntaa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti eri ohjelmistotoimittajien kanssa, jotta kuntien kaavoituksessa käytettäviin ohjelmistoihin saadaan tarvittavat muutokset.

”Yhteistyö ohjelmistotoimittajien kanssa on ollut tehokasta. Toimittajia on Suomessa vain vajaa kymmenkunta, joista meillä on, yhtä lukuun ottamatta, kaikki tässä mukana. Heidän kauttaan voimme tehokkaasti vaikuttaa siihen, että kaikki Suomen kunnat saavat käyttöönsä uudet, tarvittavat tietomallipohjaiset toiminnallisuudet”, Oulun kaupungin yleiskaavasuunnittelija Virpi Haverinen kertoo.

Työ vaatii vankkaa osaamista eri aloilta. Kaavoittajien ja ohjelmistotoimittajien lisäksi mukana on muun muassa myös paikkatieto- ja teknisiä asiantuntijoita.

”Kaavoittajana asiantuntemuksemme liittyy maankäytön suunnitteluun, kun taas tekniset työkalut ja välineet ovat muiden asiantuntijoiden vastuulla. Meillä on kattavat tietojärjestelmät, jotka tarjoavat hyvät pohjatiedot ja analyysit maankäytön suunnitteluun. Kaavoituksen prosesseja on aika vaikea automatisoida tai uudistaa täysin, vaikka tekoälyn tulosta puhutaan. Kaavoittajaa tarvitaan silti edelleen arvioinnissa ja sisällön muodostamisessa”, Oulun kaupungin yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen uskoo.

Tämä on ote artikkelista, joka on julkaistu ympäristöministeriön ym.fi-palvelussa 17.4.2023.