Siirry sisältöön

Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä tuli voimaan 1.1.2024. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus selvittävät helmikuussa alkaneen verkkokyselyn avulla, miten kunnissa on valmistauduttu uuden lakivelvoitteisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) käyttöönottoon.

Nainen käyttää tablettia ulkona.

Kunnista saatavien vastausten avulla kehitetään kunnille suunnattuja rakennetun ympäristön lainsäädännön digiuudistusten tukitoimia, kuten tulevia avustushakuja.

Kyselykutsu on lähetetty sähköpostitse kaikkiin Manner-Suomen kuntiin, ja vastauksia on saatu jo yli kolmasosasta kuntia. Toivomme kuitenkin lisää vastauksia, jotta saamme mahdollisimman kattavan kuvan kuntien valmiuksista. Tuloksista kerrotaan tarkemmin kesäkuussa 2024. Lomakkeen suunnitteluun on osallistunut asiantuntijoita myös Kuntaliitosta ja kunnista.

”Kysely on tarkoitettu kaikille kuntien alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisen luvituksessa työskenteleville asiantuntijoille. Mitä useampi asiantuntija kunnista vastaa, sitä parempi tilannekuva voidaan muodostaa. Kiitämme jo etukäteen vastaamisesta”, sanoo kyselyn toteutuksesta vastaava Ryhti-muutostuen asiantuntija Jarmo Pulkkinen DigiFinlandista.

”Kunnat ovat digitalisaatiokehityksessä eri vaiheissa teknisellä toimialalla. Eroja löytyy myös teknisen toimialan sisältä alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen luvituksen välillä – jopa saman kunnan sisältä. Siksi on tärkeä lisätä tietoa ja ymmärrystä kuntien digitaalisista valmiuksista”, Pulkkinen kertoo. Hän on tekemässä aihealueesta työn ohessa hallintotieteellistä väitöskirjaa Lapin yliopistoon.

”Kansallisesti tarkasteltuna kuntien teknisen toimialan digitalisaatio on edennyt hyvin. Asiantuntijatyötä tehdään kunnissa pitkälti laitteiden, ohjelmistojen ja digitaalisten aineistojen parissa. Paluuta paperiaikaan ei kaivata. Myös kuntalaiset ovat olleet pääasiassa tyytyväisiä kuntien digitaalisiin palveluihin. Etätyö on lisännyt työn mielekkyyttä ja työtyytyväisyyttä. Mutta eroja kuntien välillä on olemassa”, Pulkkinen summaa.

Keskeinen haaste digitalisaation edistämiseksi on Ryhti-muutostuen tekemien aiempien selvitysten mukaan ollut teknisen toimialan niukat henkilöstöresurssit.

”Kunnissa on kaavoituksessa ja luvituksessa tietoteknisesti hyvin kyvykkäitä työntekijöitä. Myös asenteet digitalisaatiota kohtaan ovat pääsääntöisesti positiivisia. Tämä antaa vankan pohjan teknisen toimialan digitalisaation kansalliselle yhteiskehittämiselle”, Pulkkinen arvioi.

Kysy lisää

Lisätietoa kuntakyselystä antaa tiimi, joka vastaa kunnille ja maakuntaliitoille maksuttomasta Ryhti-muutostuesta.