Siirry sisältöön

DigiFinlandin toteuttaman kartoituksen mukaan kunnissa on kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa kohtuullinen digivalmius: 4 % kunnista tilanne on hyvä, 72 % kohtuullinen ja 24 % haasteellinen. Kyselyyn vastasi yhteensä 209 Manner-Suomen kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä on 4,8 miljoonaa.

Suomessa otetaan vuodesta 2024 lähtien käyttöön valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Ryhti-hankkeen tehtävänä on mahdollistaa muutos, joka järjestelmän käyttöönottamiseksi tarvitaan. Hanketta vetävät ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Valtion erityistehtäväyhtiö DigiFinland Oy selvitti huhti-toukokuussa 2022 kuntien nykytilannetta ja digivalmiutta kokonaisuuden osalta. Kyselyn aihealueet olivat yleis- ja asemakaavoitus, maanomistajan laatimat ranta-asemakaavat, rakennus-, purkamis- ja toimenpideluvat, poikkeamispäätökset ja toimenpideilmoitukset.

Kyselyn vastausten perusteella kunnissa on kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa kohtuullinen digivalmius: 4 % kunnista tilanne on hyvä, 72 % kohtuullinen ja 24 % haasteellinen. Rakentamisen luvituksessa valmius (44 %) digitalisaation hyödyntämiseen on parempi kuin alueiden- ja maankäytön suunnittelussa (39 %). Digivalmiuden mittareina käytettiin muun muassa sitä, onko kunnassa käytössä digitaalinen ohjelmisto tai järjestelmä, miten tietoaineistoa kerätään, käsitellään ja arkistoidaan sekä koettu tuen tarve.

”Kuntien asiantuntijat ovat saaneet tietoa tulevasta valtakunnallisesta tietojärjestelmästä, mutta ylempi johto ei välttämättä ole kovin tietoinen tulevista muutoksista”, sanoo DigiFinlandin asiantuntija Jarmo Pulkkinen.

Tämä on ote uutisesta, joka on julkaistu DigiFinland Oy:n verkkopalvelussa 9.6.2022.