Siirry sisältöön

Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Avoin ry. ovat julkaisseet Hiilikartta-työkalun, joka auttaa kaavoittajia arvioimaan kaavoituksen ilmastovaikutuksia. Hiilikartan avulla on mahdollista arvioida suunnitelmien toteuttamisen vaikutusta alueen maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoon.

Piirros kuvitteellisesta kaupungin asuinalueesta, johon on suunnitteilla uusia rakennuksia.
Kuvitus: Linda Mandell.

Yhdyskuntarakenteen kehittymisellä, rakentamisella ja maankäytön ratkaisuilla on isoja vaikutuksia hiilivarastoihin pitkälle tulevaisuuteen. Siksi on tärkeää, että kunnilla ja kaupungeilla on riittävästi tietoa ja mahdollisuus tehdä ilmastoviisaita suunnitelmia ja päätöksiä eri alueiden käyttötavoista.

On erinomaista, että voimme näin vaikuttaa konkreettisesti Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen

”Toimijat kunnissa, maakuntaliitoissa ja ELY-keskuksissa ovat ymmärtäneet Hiilikartan mahdollisuudet kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnissa ja ovat ottamassa työkalua laajasti käyttöön. On erinomaista, että voimme näin vaikuttaa konkreettisesti Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen”, toteaa Hiilikartta-hankkeen vetäjä, ryhmäpäällikkö Kari Oinonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Hiilikartta on avoin ja ilmainen, selainpohjainen sovellus, jonka perustana on tieteellinen tieto, metsänkasvumallit, parhaat paikkatietoaineistot ja käyttäjälähtöisyys. Hiilikartta on parhaimmillaan strategisessa maankäytön suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa, mutta toimii kaikilla kaavatasoilla. Vaikutuksia voidaan tarkastella kymmenien vuosien aikajänteellä.

Tämä on tiivistelmä Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Avoin ry:n 23.1.2024 julkaisemasta tiedotteesta.

Lisää aiheesta