Siirry sisältöön

Ympäristöministeriö on tehnyt päätöksen 29.2.2024 hyväksyä kaavatietomalli ja sen 16 koodistoa sekä siirtää aineistot Yhteentoimivuusalustalla Voimassa oleva -tilaan.

Hyväksymisen seurauksena kaavatietomalli ja sen koodistot vakiintuvat ja niitä voidaan käyttää turvallisesti muun muassa omien tietojärjestelmäratkaisujen rakentamisen pohjana. Kaavatietomalli edistää kaavoituksen digitalisaatiota sekä sujuvoittaa organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa.

Kaavatietomallin kehitystyö jatkuu vielä osana valmistelussa olevaa ympäristöministeriön asetusta yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittujen kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta (Katja-asetus). Tässä asetuksessa säädetään vielä kolmesta koodistosta: kaavamääräyslaji, kaavamääräyksen lisätiedon laji sekä yleiskaavan oikeusvaikutukset. Nämä koodistot vahvistetaan käyttöön kevään 2024 aikana.

Tämä on tiivistelmä uutisesta, joka on julkaistu ympäristöministeriön ym.fi-verkkopalvelussa 5.3.2024.