Siirry sisältöön

Näin tänään

Yritys kokoaa tietoa kuntien eri lähteistä, koska koko maan kattavaa tietoa kaavoitustilanteesta tai rakentamisesta ei ole. Seudun yhdyskuntarakenteen, liikenneyhteyksien ja väestön kehittymisestä on vaikea tai mahdoton muodostaa kokonaiskuvaa. Kun yritys tiedustelee aineistoja ja tontteja kunnista, se samalla joutuu paljastamaan sijoittumisaikeensa mahdollisille kilpailijoille.

Näin tulevaisuudessa

Yritys saa uuden tietojärjestelmän kautta tiedot kaavoista ja vireillä olevista suunnitelmista valtakunnallisesti. Toimija voi puntaroida sijoittumiskohteita kuntarajasta riippumatta. Väestö- tai palvelurakenteen muutoksen tarkastelu on sujuvampaa. Yritys voi toteuttaa paremmin strategiaansa, ennakoida tulevaa ja parantaa kilpailuasemaansa markkinoilla.

Muut esimerkit