Siirry sisältöön

Näin tänään

Kaavoittaja laatii osana kaava-aineistoa paljon erilaisia selvityksiä ja raportteja. Ne ovat pääosin PDF-muodossa: niitä ovat esimerkkiksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaselostus. Työskentelyä varten tietoa haetaan selvityksistä ja kunnan paikkatietojärjestelmästä. Uuteen kaavaan liittyvät tiedot jäävät hajalleen PDF-dokumentteihin.

Laajemmissa hankkeissa kaavoittaja havainnollistaa vaihtoehtoja tekemällä kaavakartasta luonnoksia ja massoittelusta 3D-havainnollistuksia. Kaavamuutosta hakeneet tahot teettävät havainnekuvia. Hankkeeseen perehtyvä osallinen lukee kaavakarttaa ja määräyksiä rinnakkain, perehtyy PDF-dokumentteihin ja havainnekuviin. 

Näin tulevaisuudessa 

Tietomallimuotoinen kaava mahdollistaa perinteisen esitystavan lisäksi erilaisia visualisointimahdollisuuksia. Kaavan esittäminen ei ole sidottu enää vain perinteiseen kaavakarttaan. Samoista tiedoista voidaan laatia helpommin erilaisia aineistoja, jotka auttavat ymmärtämään kaavan vaikutuksia ja sisältöä.  

Kaavoittaja voi koota kaavan tietoja taulukko- tai tilastomuotoon. Kaavasta saa laadittua 2D-kartan, mutta myös 3D-havainnollistuksia aiempaa helpommin. Osallisen ei tarvitse enää vaivalloisesti tutkia rinnakkain paperilta tai PDF-tiedostoista kaavakarttaa ja kaavamääräyksiä, koska tiedot voidaan esittää kätevästi karttapalvelussa. Kaavatiedot eivät jää siiloon PDF-dokumentteihin, vaan niitä voidaan hyödyntää aiempaa sujuvammin.

Muut esimerkit