Siirry sisältöön

Näin tänään

Kunnan rakennusvalvonta toimittaa rakennusten tiedot Digi- ja väestötietovirastolle (DVV), joka ylläpitää niitä väestötietojärjestelmässä. DVV antaa järjestelmään rekisteröidyille rakennuksille pysyvän rakennustunnuksen ja huoneistoille huoneistotunnuksen, jotka kunta saa väestötietojärjestelmän kautta. Kunta toimittaa DVV:lle myös tiedot rakennusten muutoksista ja korjauksista. Kiinteistötiedot väestötietojärjestelmään tulevat suoraan Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä.

Näin tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa kunta hakee rakennustunnukset ja huoneistotunnukset valtakunnallisesta rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Valtakunnallisesta järjestelmästä kunta saa tulevaisuudessa myös käyttöön Verohallinnolla olevia rakennustietoja sekä kansallisen maastotietokannan kautta tunnistetut tiedot. Näin rakennusvalvonnan on helpompi tunnistaa mahdolliset eroavaisuudet tiedoissa ja ryhtyä korjaaviin toimiin. Tiedon toimittaminen ja tarve kommunikoida eri viranomaisten kanssa vähenee, kun kaikki tiedot ovat saatavilla yhdessä järjestelmässä automaattisesti.