Siirry sisältöön

Näin tänään

Asukas seuraa paikallislehdistä ilmoituksia kaavojen nähtävillä oloista ja yleisötilaisuuksista. Syyslomalla lehden lukeminen viivästyy. Myöhässä hän huomaa, että kaavahankkeen asukastilaisuus on jo pidetty ja nähtävillä olokin on päättymässä. Kuntien verkkosivuilla vieraileminen ei ole arjessa useinkaan mielessä, vaikka niillä onkin paljon materiaalia.

Näin tulevaisuudessa

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä sisältää kuntien toimittamat ajantasaiset kaavatiedot valtakunnallisesti. Ensimmäisessä vaiheessa asukas voi seurata kaavojen etenemistä tietojärjestelmässä. Tulevaisuudessa tietojen pohjalta voidaan rakentaa valtakunnallinen kaupunkiympäristön suunnitteluvahti. Sinne asukas määrittelee seurattavat alueet. Kun kaavoitushankkeita tulee näillä alueilla vireille tai suunnitelmia nähtäville, saa hän niistä automaattisesti ilmoituksen. Mukana on myös tieto, miten suunnitteluun voi osallistua. Kaavoitus tulee asukkaille tutummaksi ja kynnys tutustua itse kaavoihin madaltuu.

Muut esimerkit