Siirry sisältöön

Näin tänään

Rakennusten ilmastovaikutuksia ohjataan epäsuorasti energiatehokkuuden kautta. Uusien rakennusten hiilijalanjäljestä kuitenkin yli puolet aiheutuu materiaaleista ja rakentamisesta. Markkinoilla tehdään jonkin verran vapaaehtoista hiilijalanjälkilaskentaa osana vihreän rakentamisen sertifikaatteja. Tietoja rakennusten hiilijalanjäljestä ei kuitenkaan seurata osana Suomen hiilineutraaliuden tavoitetta.

Näin tulevaisuudessa

Rakennusten ilmastoselvitykset kertovat talon elinkaaren haitat ja hyödyt hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen kautta. Tiedot tallentuvat rakennetun ympäristön tietojärjestelmän valtakunnalliseen tietovarantoon, jonka avulla voidaan ohjata ja tukea rakentamista Suomen hiilineutraaliuden mahdollistamiseksi. Samalla voidaan seurata rakennuskantaan pitkäaikaisesti varastoituvaa hiiltä tai rakennusten tuottamaa ylimääräistä uusiutuvaa energiaa.

Muut esimerkit